Киберсигурност

Полица „Кибер решения за вашия бизнес“

Покритие „Оптима“ включва:
Покриете изискванията, вменявани ви от законови регулации в сферата на киберсигурността;
Изградите адекватни политики, обучения и по-добра защита срещу съвременните заплахи;
24/7 подкрепа от един от най-добрите израелски екипи за реакция при кибер-инциденти!

Покритието е подходящо за малки компании, използващи в бизнеса си 1-3 компютърни системи.

Покритие „Оптима +“ включва горепосочените параметри, плюс следните:
Кражба на информация;
Неправомерно използване на информация;
Загуба на данни в резултат от хакерска намеса.
Злоупотреба на права, както и тяхното фалшифициране;
Неоторизирани действия при използване на компютърната система, разрушаване на данни и промяна на информация;

Покритието е подходящо за малки компании, използващи в бизнеса си 2-7 компютърни системи.

Осигурете непрекъснатост на своя бизнес! Застраховайте себе си и своята информация с Лев Инс!